Appointment
Bereikbaar op: +31 (0)43 20 50 100 Morgen vanaf: 09:00 bereikbaar
WhatsApp us
Free consultation
Verander taal

Botox® – Sittard

The last few decades have shown that the working mechanism of Botox® can not only be used for medical purposes, but also as a combatant against ageing skin. The physicians at Kliniek aan de Maas use Azzalure®, Bocouture® and Botox®, but for simplicity’s sake we have used the shorter, well-known term ‘botox’ in this text.

 

Function

Botox decreases the transfer of stimuli from the nerve bundles which cause the muscles to contract less. The amount of botulinum toxin needed for this is a great deal less than the amount used for medical purposes. No side effects are expected as these do not occur with higher doses either. 

Application

Botox can provide a solution for facial wrinkles caused by ageing and muscle action, such as crow’s feet, frown lines and forehead wrinkles. Excessive perspiration under the arms, palms and bottom of the feet are also well-known possibilities for treatment with botox, as is the ‘gummy smile’. This is when a large amount of the gums show when smiling. Finally, the eyebrows, top of the nose and corners of the mouth can be lifted slightly with botox. The platysma muscle (vertical muscles in the throat) can also be treated with botox. This treatment also gives a slight lift around the lower jaw. Botox is used for:

 • Crow’s feet
 • Extended crow’s feet
 • Frown lines
 • Forehead wrinkles
 • Eyebrow lift
 • Bunny lines (wrinkles on the side of the nose)
 • Nose tip lift
 • Smoker’s lines around the mouth
 • Mini-lift of the lower facial area
 • Marionette folds/drooping corners of the mouth
 • Grooves, pits and/or wrinkles in the chin
 • Gummy smile (gums showing when laughing)
 • Horizontal wrinkles on the upper lip
 • Horizontal lip lines
 • Platysmal bands in the throat (platysma muscle)
 • Horizontal throat lines
 • Throat wrinkles
 • Cleavage wrinkles
 • Too square jaw caused by strongly developed jaw muscles
 • Teeth grinding
 • Hyperhidrosis (excessive perspiring under the arms – palms – soles of the feet)

 

Before treatment

The doctor will explain the treatment options to you, as well as the intended result, the advantages, and the risks. You will also complete a medical questionnaire. Please fill in this questionnaire as accurately as possible. Your medical condition may influence the treatment process and the results. For example:

 • Botox cannot be administered if you are pregnant or breastfeeding.
 • Botox cannot be administered if you underwent botox treatment within the past three weeks.
 • Certain medications that you are currently taking or have recently taken may enhance or reduce the effects of botox.
 • If you had permanent fillers in the past, the risk of complications after a subsequent treatment will be higher, even if you opt for a product with a temporary effect.

You will also be asked to read and sign a consent form. Signing this form authorizes Kliniek aan de Maas to proceed with the botox treatment.

 

Aftercare

Please keep the following in mind after the procedure:

 • First two hours: do not lie flat, so as to avoid unwanted side effects
 • First 24 hours: do not massage the injection site and avoid intensive sports
 • First two to three days: do not expose the injected area to heat sources, such as tanning beds and saunas, and avoid prolonged exposure to direct sunlight

You may experience side effects, such as swelling, pain, itching, discoloration, and sensitivity near the injection site. Discoloration can be easily camouflaged with make-up. Be sure to use mineral make-up during the first few days after treatment. Although most side effects are mild and temporary, do take note of them.

 

Duration

A treatment with Botox takes between 10 and 30 minutes.

 

Result

50% of the final result is already visible approximately three days after the treatment You can expect to see optimum results approximately two weeks after the treatment. The cosmetic effect remains for three to six months, depending on the number of treatments and muscle strength.

 

Safety

Yes. Botox has been used for medical purposes for more than a hundred years. During this time, there has been no evidence to suggest that it has adverse effects on the body.

 

Pain

Please keep in mind that a Botox treatment can cause mild discomfort. Discuss your options for anesthesia with your doctor.

 

Price-list

Botox is a brand name. Botox means here: Botulinum Toxin Type A, branded as Azzalure, Bocouture or Botox.


 • Treatment
  Price
  Description
 • ½ zone/mini-botox
  € 100,-
 • 1 zone
  € 175,-
 • 1,5 zone
  € 250,-
 • 2 zones
  € 300,-
 • 2,5 zone
  € 375,-
 • 3 zones
  € 425,-
 • Forehead light
  € 100,-
  ½ zone/mini-botox
 • Brow lift
  € 100,-
  ½ zone/mini-botox
 • Gummy smile
  € 100,-
  ½ zone/mini-botox
 • Bunny lines
  € 100,-
  ½ zone/mini-botox
 • Chin dimples
  € 100,-
  ½ zone/mini-botox
 • Nose tip lift
  € 100,-
  ½ zone/mini-botox
 • Mouth corners
  € 100,-
  ½ zone/mini-botox
 • Forehead
  € 175,-
  1 zone
 • Frown
  € 175,-
  1 zone
 • Crow's feet
  € 175,-
  1 zone
 • Nefertitilift (neck)
  € 300,-
  2 zones
 • Jaws
  € 300,-
  2 zones
 • Hyperhidrosis
  € 475,-
 • Teeth crushing
  € 300,-
 • Migraine
  € 175,- tot 300,-

Veelgestelde vragen

Wat is Botulinetoxine?

Botulinetoxine remt de prikkeloverdracht van de zenuwbanen waardoor spieren minder goed kunnen samentrekken. Zo kunnen de behandelde spieren geen rimpels meer in de huid trekken. De hoeveelheid botulinetoxine die hiervoor nodig is, is aanzienlijk minder dan de hoeveelheid die voor medische doeleinden wordt gebruikt. Er zijn geen ernstige bijwerkingen te verwachten, omdat deze bij hogere doseringen evenmin voorkomen.


Waar wordt Botulinetoxine voor gebruikt?

Bij rimpels in het gelaat als gevolg van huidveroudering en spieractie kan botox uitkomst bieden, denk aan kraaienpootjes, fronsrimpels en voorhoofdsrimpels. Met botulinetoxine kunnen tenslotte de wenkbrauwen, de neustop en de mondhoeken iets worden gelift. De scheerspier (verticale spieren in de hals) kan ook hiermee worden behandeld. Deze behandeling veroorzaakt tevens een kleine lift rond de onderkaak. De ‘gummy smile’ kan ook eenvoudig behandeld worden. Hiermee wordt bedoeld dat er te veel tandvlees zichtbaar is tijdens het lachen.

 1. Kraaienpootjes
 2. Verlengde kraaienpootjes
 3. Fronsrimpels
 4. Voorhoofdsrimpels
 5. Wenkbrauwlift
 6. Bunny lines (rimpeltjes op de neusrug)
 7. Lift van de neustip
 8. Rokersrimpels rond de mond
 9. Mini-lift van de onderste gelaatshelft
 10. Marionettenplooien/afhangende mondhoeken
 11. Groeven, putjes en/of rimpels in de kin
 12. Gummy smile (zicht op het tandvlees bij lachen)
 13. Horizontale rimpels boven de lip
 14. Horizontale liplijnen
 15. Platysmabanden in de hals (scheerspier)
 16. Horizontale halslijnen
 17. Rimpels in de hals
 18. Rimpels in het decolleté
 19. Te hoekige kaken door te fors ontwikkelde kauwspieren


Wat gaat vooraf aan een behandeling?

De arts zal u informeren over de behandelopties, het te verwachten effect, de voordelen en de risico’s. Er zal ook een medische vragenlijst met u worden ingevuld. Vul deze zo correct mogelijk in. Uw medische toestand kan de behandeling als ook de resultaten ervan beïnvloeden, bijvoorbeeld:

 • Botulinetoxine wordt niet gebruikt indien u zwanger bent of borstvoeding geeft.
 • Een eerdere behandeling met botulinetoxine mag niet korter dan 3 weken geleden zijn.
 • Bepaalde medicatie die u neemt of recent genomen hebt kan het effect van botulinetoxine versterken of verminderen.
 • Als u in het verleden injecties met permanente fillers heeft gehad, is de kans op complicaties na een volgende behandeling groter. Ook als u nu kiest voor een product met tijdelijke werkzaamheid.

Er zal tevens een formulier ‘Toestemming voor behandeling’ met u worden doorgenomen. Door dit formulier te ondertekenen geeft u toestemming aan de arts van Kliniek aan de Maas om u met botulinetoxine te behandelen.


Wanneer zie ik het resultaat?

Ongeveer drie dagen na de behandeling is 50% van het eindresultaat reeds zichtbaar. Het optimale resultaat kunt u na verloop van circa twee weken na de behandeling verwachten. Het cosmetisch effect blijft vervolgens drie tot zes maanden behouden, afhankelijk van het aantal behandelingen en de kracht van de spieren.


Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

Het gezicht wordt gedesinfecteerd om infecties te voorkomen. De arts zal u daarna vragen om een aantal mimiekbewegingen te maken zodat hij goed in staat is de te behandelen spieren te lokaliseren. De botulinetoxine wordt dan geïnjecteerd met een zeer fijne naald. De behandeling zelf duurt 10-15 minuten.   Houd er rekening mee dat een behandeling met botulinetoxine een licht ongemak of een lichte pijn met zich mee kan brengen.


Waar moet ik rekening mee houden na de behandeling?

Enkele zaken om u aan te houden na de behandeling:

 • Eerste 2 uur: ga niet met het hoofd plat liggen, dit om ongewenste neveneffecten te voorkomen
 • Eerste 24 uur: masseer de plek van injectie niet en beoefen geen intensieve sporten
 • Eerste 2-3 dagen: Stel u zelf niet bloot aan een warmtebron als zonnebank, sauna of langdurig direct zonlicht op uw huid

Houd rekening met mogelijke bijwerkingen. Bijwerkingen zijn bijvoorbeeld zwelling, pijn, jeuk, verkleuring en gevoeligheid op de plaats van injectie. Dit is goed te camoufleren met make-up, gebruik voor een optimale genezing de eerste dagen na de behandeling alleen minerale make-up. Hoewel de bijwerkingen meestal mild zijn en van tijdelijke aard, is het toch zinvol om hier even bij stil te staan. Voor uw welzijn en esthetisch welbevinden vindt er na 2-3 weken een controle-afspraak plaats of wordt er contact met u opgenomen om het resultaat van de behandeling te bespreken. Wij doen ons uiterste best om een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen. Mocht u desondanks niet tevreden zijn of last ervaren aarzel dan niet om contact op te nemen. Wij willen dit graag van u horen en u zo nodig terugzien op het spreekuur om tot een oplossing te komen. Neem daarvoor contact met ons op. Voor spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u contact opnemen via +31(0)43-2050112.


Behoud ik mijn eigen natuurlijke uitstraling?

Ja, de artsen van Kliniek aan de Maas gaan voor een natuurlijk resultaat. U mag rekenen op een deskundig advies om de mooiste versie van uzelf naar boven te halen. Méér is tenslotte niet altijd béter.


Is Botulinetoxine veilig?

Ja, Botox wordt al meer dan honderd jaar gebruikt voor medische doeleinden. In die lange tijd is er geen bewijs gevonden voor schadelijke effecten op het lichaam.


Application

 

Application

Botox can provide a solution for facial wrinkles caused by ageing and muscle action, such as crow’s feet, frown lines and forehead wrinkles. Excessive perspiration under the arms, palms and bottom of the feet are also well-known possibilities for treatment with botox, as is the ‘gummy smile’. This is when a large amount of the gums show when smiling. Finally, the eyebrows, top of the nose and corners of the mouth can be lifted slightly with botox. The platysma muscle (vertical muscles in the throat) can also be treated with botox. This treatment also gives a slight lift around the lower jaw. Botox is used for:

 • Crow’s feet
 • Extended crow’s feet
 • Frown lines
 • Forehead wrinkles
 • Eyebrow lift
 • Bunny lines (wrinkles on the side of the nose)
 • Nose tip lift
 • Smoker’s lines around the mouth
 • Mini-lift of the lower facial area
 • Marionette folds/drooping corners of the mouth
 • Grooves, pits and/or wrinkles in the chin
 • Gummy smile (gums showing when laughing)
 • Horizontal wrinkles on the upper lip
 • Horizontal lip lines
 • Platysmal bands in the throat (platysma muscle)
 • Horizontal throat lines
 • Throat wrinkles
 • Cleavage wrinkles
 • Too square jaw caused by strongly developed jaw muscles
 • Teeth grinding
 • Hyperhidrosis (excessive perspiring under the arms – palms – soles of the feet)

Before treatment

 

Before treatment

The doctor will explain the treatment options to you, as well as the intended result, the advantages, and the risks. You will also complete a medical questionnaire. Please fill in this questionnaire as accurately as possible. Your medical condition may influence the treatment process and the results. For example:

 • Botox cannot be administered if you are pregnant or breastfeeding.
 • Botox cannot be administered if you underwent botox treatment within the past three weeks.
 • Certain medications that you are currently taking or have recently taken may enhance or reduce the effects of botox.
 • If you had permanent fillers in the past, the risk of complications after a subsequent treatment will be higher, even if you opt for a product with a temporary effect.

You will also be asked to read and sign a consent form. Signing this form authorizes Kliniek aan de Maas to proceed with the botox treatment.


Aftercare

 

Aftercare

Please keep the following in mind after the procedure:

 • First two hours: do not lie flat, so as to avoid unwanted side effects
 • First 24 hours: do not massage the injection site and avoid intensive sports
 • First two to three days: do not expose the injected area to heat sources, such as tanning beds and saunas, and avoid prolonged exposure to direct sunlight

You may experience side effects, such as swelling, pain, itching, discoloration, and sensitivity near the injection site. Discoloration can be easily camouflaged with make-up. Be sure to use mineral make-up during the first few days after treatment. Although most side effects are mild and temporary, do take note of them.


Duration

 

Duration

A treatment with Botox takes between 10 and 30 minutes.


Result

 

Result

50% of the final result is already visible approximately three days after the treatment You can expect to see optimum results approximately two weeks after the treatment. The cosmetic effect remains for three to six months, depending on the number of treatments and muscle strength.


Safety

 

Safety

Yes. Botox has been used for medical purposes for more than a hundred years. During this time, there has been no evidence to suggest that it has adverse effects on the body.


Pai

 

Pain

Please keep in mind that a Botox treatment can cause mild discomfort. Discuss your options for anesthesia with your doctor.


Price-list
 • Treatment
  Price
  Description
 • ½ zone/mini-botox
  € 100,-
 • 1 zone
  € 175,-
 • 1,5 zone
  € 250,-
 • 2 zones
  € 300,-
 • 2,5 zone
  € 375,-
 • 3 zones
  € 425,-
 • Forehead light
  € 100,-
  ½ zone/mini-botox
 • Brow lift
  € 100,-
  ½ zone/mini-botox
 • Gummy smile
  € 100,-
  ½ zone/mini-botox
 • Bunny lines
  € 100,-
  ½ zone/mini-botox
 • Chin dimples
  € 100,-
  ½ zone/mini-botox
 • Nose tip lift
  € 100,-
  ½ zone/mini-botox
 • Mouth corners
  € 100,-
  ½ zone/mini-botox
 • Forehead
  € 175,-
  1 zone
 • Frown
  € 175,-
  1 zone
 • Crow's feet
  € 175,-
  1 zone
 • Nefertitilift (neck)
  € 300,-
  2 zones
 • Jaws
  € 300,-
  2 zones
 • Hyperhidrosis
  € 475,-
 • Teeth crushing
  € 300,-
 • Migraine
  € 175,- tot 300,-

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat is Botulinetoxine?

Botulinetoxine remt de prikkeloverdracht van de zenuwbanen waardoor spieren minder goed kunnen samentrekken. Zo kunnen de behandelde spieren geen rimpels meer in de huid trekken. De hoeveelheid botulinetoxine die hiervoor nodig is, is aanzienlijk minder dan de hoeveelheid die voor medische doeleinden wordt gebruikt. Er zijn geen ernstige bijwerkingen te verwachten, omdat deze bij hogere doseringen evenmin voorkomen.


Waar wordt Botulinetoxine voor gebruikt?

Bij rimpels in het gelaat als gevolg van huidveroudering en spieractie kan botox uitkomst bieden, denk aan kraaienpootjes, fronsrimpels en voorhoofdsrimpels. Met botulinetoxine kunnen tenslotte de wenkbrauwen, de neustop en de mondhoeken iets worden gelift. De scheerspier (verticale spieren in de hals) kan ook hiermee worden behandeld. Deze behandeling veroorzaakt tevens een kleine lift rond de onderkaak. De ‘gummy smile’ kan ook eenvoudig behandeld worden. Hiermee wordt bedoeld dat er te veel tandvlees zichtbaar is tijdens het lachen.

 1. Kraaienpootjes
 2. Verlengde kraaienpootjes
 3. Fronsrimpels
 4. Voorhoofdsrimpels
 5. Wenkbrauwlift
 6. Bunny lines (rimpeltjes op de neusrug)
 7. Lift van de neustip
 8. Rokersrimpels rond de mond
 9. Mini-lift van de onderste gelaatshelft
 10. Marionettenplooien/afhangende mondhoeken
 11. Groeven, putjes en/of rimpels in de kin
 12. Gummy smile (zicht op het tandvlees bij lachen)
 13. Horizontale rimpels boven de lip
 14. Horizontale liplijnen
 15. Platysmabanden in de hals (scheerspier)
 16. Horizontale halslijnen
 17. Rimpels in de hals
 18. Rimpels in het decolleté
 19. Te hoekige kaken door te fors ontwikkelde kauwspieren


Wat gaat vooraf aan een behandeling?

De arts zal u informeren over de behandelopties, het te verwachten effect, de voordelen en de risico’s. Er zal ook een medische vragenlijst met u worden ingevuld. Vul deze zo correct mogelijk in. Uw medische toestand kan de behandeling als ook de resultaten ervan beïnvloeden, bijvoorbeeld:

 • Botulinetoxine wordt niet gebruikt indien u zwanger bent of borstvoeding geeft.
 • Een eerdere behandeling met botulinetoxine mag niet korter dan 3 weken geleden zijn.
 • Bepaalde medicatie die u neemt of recent genomen hebt kan het effect van botulinetoxine versterken of verminderen.
 • Als u in het verleden injecties met permanente fillers heeft gehad, is de kans op complicaties na een volgende behandeling groter. Ook als u nu kiest voor een product met tijdelijke werkzaamheid.

Er zal tevens een formulier ‘Toestemming voor behandeling’ met u worden doorgenomen. Door dit formulier te ondertekenen geeft u toestemming aan de arts van Kliniek aan de Maas om u met botulinetoxine te behandelen.


Wanneer zie ik het resultaat?

Ongeveer drie dagen na de behandeling is 50% van het eindresultaat reeds zichtbaar. Het optimale resultaat kunt u na verloop van circa twee weken na de behandeling verwachten. Het cosmetisch effect blijft vervolgens drie tot zes maanden behouden, afhankelijk van het aantal behandelingen en de kracht van de spieren.


Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

Het gezicht wordt gedesinfecteerd om infecties te voorkomen. De arts zal u daarna vragen om een aantal mimiekbewegingen te maken zodat hij goed in staat is de te behandelen spieren te lokaliseren. De botulinetoxine wordt dan geïnjecteerd met een zeer fijne naald. De behandeling zelf duurt 10-15 minuten.   Houd er rekening mee dat een behandeling met botulinetoxine een licht ongemak of een lichte pijn met zich mee kan brengen.


Waar moet ik rekening mee houden na de behandeling?

Enkele zaken om u aan te houden na de behandeling:

 • Eerste 2 uur: ga niet met het hoofd plat liggen, dit om ongewenste neveneffecten te voorkomen
 • Eerste 24 uur: masseer de plek van injectie niet en beoefen geen intensieve sporten
 • Eerste 2-3 dagen: Stel u zelf niet bloot aan een warmtebron als zonnebank, sauna of langdurig direct zonlicht op uw huid

Houd rekening met mogelijke bijwerkingen. Bijwerkingen zijn bijvoorbeeld zwelling, pijn, jeuk, verkleuring en gevoeligheid op de plaats van injectie. Dit is goed te camoufleren met make-up, gebruik voor een optimale genezing de eerste dagen na de behandeling alleen minerale make-up. Hoewel de bijwerkingen meestal mild zijn en van tijdelijke aard, is het toch zinvol om hier even bij stil te staan. Voor uw welzijn en esthetisch welbevinden vindt er na 2-3 weken een controle-afspraak plaats of wordt er contact met u opgenomen om het resultaat van de behandeling te bespreken. Wij doen ons uiterste best om een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen. Mocht u desondanks niet tevreden zijn of last ervaren aarzel dan niet om contact op te nemen. Wij willen dit graag van u horen en u zo nodig terugzien op het spreekuur om tot een oplossing te komen. Neem daarvoor contact met ons op. Voor spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u contact opnemen via +31(0)43-2050112.


Behoud ik mijn eigen natuurlijke uitstraling?

Ja, de artsen van Kliniek aan de Maas gaan voor een natuurlijk resultaat. U mag rekenen op een deskundig advies om de mooiste versie van uzelf naar boven te halen. Méér is tenslotte niet altijd béter.


Is Botulinetoxine veilig?

Ja, Botox wordt al meer dan honderd jaar gebruikt voor medische doeleinden. In die lange tijd is er geen bewijs gevonden voor schadelijke effecten op het lichaam.Others also viewed:
Impressions Kliniek aan de Maas

Keep up to date with Kliniek aan de Maas

    We respect your data, read more in our Privacy Policy.