Appointment
Bereikbaar op: +31 (0)43 20 50 100 Morgen vanaf: 09:00 bereikbaar
WhatsApp us
Free consultation
Verander taal

Fillers – Limburg

A filler is a material used to create volume and smooth wrinkles. Injecting the skin with fillers creates localized tension, which reduces and refines wrinkles and promotes volume recovery. The result is a fresher, more youthful-looking appearance. The natural contours of the face are enhanced and skin becomes smoother. 

Function

A filler is a material used to create volume and smooth wrinkles. Injecting the skin with fillers creates localized tension, which reduces and refines wrinkles and promotes volume recovery. The result is a fresher, more youthful-looking appearance. The natural contours of the face are enhanced and skin becomes smoother.

 

Application

Fillers are used for various purposes, such as filling superficial or deep wrinkles, enhancing and plumping lips, adding volume under the eyes, and improving facial contours. Fillers are used for:

 • Forehead contour and folds
 • Crow’s feet
 • Extended crow’s feet
 • Smoker’s lines around the mouth
 • Nose contour correction
 • Nasolabial folds
 • Earlobe volume repair
 • Lip volume
 • Lip contour
 • Marionette folds/drooping corners of the mouth
 • Grooves and/or pits in the chin
 • Horizontal lip lines
 • Horizontal throat lines
 • Cleavage
 • Horizontale liplijnen
 • Horizontale halslijnen
 • Décolletélijnen/-rimpels

 

Before treatment

The doctor will explain the treatment options to you, as well as the intended result, the advantages, and the risks. You will also complete a medical questionnaire. Please fill in this questionnaire as accurately as possible. Your medical condition may influence the treatment process and the results. For example:

 • Certain medications that you are currently taking or have recently taken may enhance or reduce the effects of fillers.
 • If you had permanent fillers in the past, the risk of complications after a subsequent treatment will be higher, even if you opt for a product with a temporary effect.

You will also be asked to read and sign a consent form. Signing this form authorizes Kliniek aan de Maas to proceed with the filler treatment.

 

Aftercare

Please keep the following in mind after the procedure:

 • First two to three days: do not expose the injected area to heat sources, such as tanning beds and saunas, and avoid prolonged exposure to direct sunlight.
 • In the first two weeks no connective tissue massage or dental treatments.

 

Duration

Your face will be wiped with an antibacterial solution to prevent infections.The filler will then be injected using microscopic needles. The procedure itself takes 15-60 minutes.

 

Results

The results of most fillers are visible immediately. The effects last six to twelve months, depending on the filler used and the injection location. Some other fillers last two to three years.

 

Safety

This treatment has been used for decades and has been proven to be safe when performed by a practitioner with the appropriate knowledge and experience.

 

Pain

Please keep in mind that the filler procedure can cause mild discomfort.

Tarieven

 


 • Treatment
  Price
  Description
 • Hyaluronzuur
  € 325,-
  0,55 mL
 • Hyaluronzuur
  € 425,-
  1 mL
 • Hyaluronzuur
  € 750,-
  2 mL
 • Hyaluronzuur
  € 1.075,-
  3 mL
 • Radiesse
  € 575,-
  1,5 mL
 • Radiesse
  € 875,-
  3 mL
 • Ellansé
  € 595,-
  1 mL
 • Ellansé
  € 1.090,-
  2 mL
 • Ellansé
  € 1.585,-
  3 mL

Veelgestelde vragen

 

Wat is een filler?

Een filler is een materiaal om nieuw volume te geven en om rimpels te verzachten. Door het injecteren ervan komt de huid plaatselijk meer op spanning te staan. Dit vermindert en verzacht rimpels en geeft volumeherstel. U behoudt uw eigen uitstraling, maar dan net wat frisser. Het gezicht krijgt natuurlijke contouren en oogt gladder. Er zijn talloze producten op de markt, Kliniek aan de Maas werkt alleen met producten goedgekeurd door de FDA (Food and Drug Administration in de VS), het strengste keurmerk op dit gebied.


Waar wordt een filler voor gebruikt?

Er zijn vele indicaties voor fillers. Ze worden gebruikt voor het natuurlijk opvullen van oppervlakkige en diepere rimpels in de huid, het vergroten of verstevigen van de lippen, het (terug) aanvullen van volume onder de ogen en het verbeteren van de gezichtscontouren. Fillers wordn gebruikt bij:

 • Voorhoofdscontour en -lijnen
 • Kraaienpootjes
 • Verlengde kraaienpootjes
 • Rokersrimpels rond de mond
 • Correctie van de neuscontour
 • Neuslippen-plooien
 • Volumeherstel oorlellen
 • Lipvolume
 • Lipcontour
 • Marionetteplooien/afhangende mondhoeken
 • Groeven en/of putjes in de kin
 • Horizontale liplijnen
 • Horizontale halslijnen
 • Décolleté


Welke fillers worden er gebruikt?

Kliniek aan de Maas gebruikt verschillende soorten fillers. Elke filler heeft eigen, specifieke kenmerken die hem geschikt maken voor bepaalde indicaties. Uw arts adviseert u graag over de voor u meest geschikte filler.


Wat is het resultaat?

De medewerkers van Kliniek aan de Maas werken uitsluitend met de beste producten en technieken. Zij worden voortdurend getraind om hun kennis en kunde op peil te houden. Dat verzekert u van een veilige behandeling.


Is een behandeling veilig?

De medewerkers van Kliniek aan de Maas werken uitsluitend met de beste producten en technieken. Zij worden voortdurend getraind om hun kennis en kunde op peil te houden. Dat verzekert u van een veilige behandeling.


Wat gaat vooraf aan een behandeling met fillers?

De arts zal u informeren over de behandelopties, het te verwachten effect, de voordelen en de risico’s. Er zal ook een medische vragenlijst met u worden ingevuld. Vul deze zo correct mogelijk in. Uw medische toestand kan de behandeling als ook de resultaten beïnvloeden, bijvoorbeeld:

 • Bepaalde medicatie die u neemt of recent genomen hebt kan de duurzaamheid van fillers versterken of verminderen.
 • Als u in het verleden injecties met permanente fillers heeft gehad, is de kans op complicaties na een volgende behandeling groter. Ook als u nu kiest voor een product met een tijdelijke werkzaamheid.

Er zal ook een formulier ‘Toestemming voor behandeling’ met u worden doorgenomen. Door dit formulier te ondertekenen geeft u toestemming aan de arts van Kliniek aan de Maas om u met een filler te behandelen.


Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

Het gezicht wordt gedesinfecteerd en de arts zal indien nodig met een gezichtspotlood aantekeningen maken in uw gezicht. Daarna worden de injecties geplaatst. Tijdens de behandeling houdt de arts u steeds op de hoogte. U kunt altijd tussentijds meekijken. Een behandeling duurt circa 15-30 minuten.


Waar moet u rekening mee houden na de behandeling?

Enkele zaken om u aan te houden na de behandeling:

 1. Eerste 2-3 dagen: Vermijd zonnebaden, gezichtsmassages, scrub, peelings, sauna of zonnebank.

Houd rekening met mogelijke bijwerkingen. Bijwerkingen zijn zwelling, pijn, jeuk, verkleuring en gevoeligheid op de plaats van de injectie. Dit is goed te camoufleren met make-up. Gebruik voor een optimale genezing de eerste dagen na de behandeling alleen minerale make-up, zoals Colorescience. Hoewel de bijwerkingen meestal mild zijn en van tijdelijke aard, is het toch zinvol om hier rekening mee te houden.   Voor uw welzijn en esthetisch welbevinden vindt er na 2-3 weken een controle-afspraak plaats of wordt er contact met u opgenomen om het resultaat van de behandeling te bespreken. Wij doen ons uiterste best om een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen. Mocht u desondanks niet tevreden zijn of last ervaren aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij willen dit graag van u horen en u zo nodig terugzien op het spreekuur om tot een oplossing te komen. Neem hiervoor contact met ons op.


Behoud ik mijn eigen natuurlijke uitstraling?

Ja, de artsen van Kliniek aan de Maas gaan voor een natuurlijk resultaat. U mag rekenen op een deskundig advies om de mooiste versie van uzelf naar boven te halen. Méér is tenslotte niet altijd béter.


Function

 

Function

A filler is a material used to create volume and smooth wrinkles. Injecting the skin with fillers creates localized tension, which reduces and refines wrinkles and promotes volume recovery. The result is a fresher, more youthful-looking appearance. The natural contours of the face are enhanced and skin becomes smoother.


Application

 

Application

Fillers are used for various purposes, such as filling superficial or deep wrinkles, enhancing and plumping lips, adding volume under the eyes, and improving facial contours. Fillers are used for:

 • Forehead contour and folds
 • Crow’s feet
 • Extended crow’s feet
 • Smoker’s lines around the mouth
 • Nose contour correction
 • Nasolabial folds
 • Earlobe volume repair
 • Lip volume
 • Lip contour
 • Marionette folds/drooping corners of the mouth
 • Grooves and/or pits in the chin
 • Horizontal lip lines
 • Horizontal throat lines
 • Cleavage
 • Horizontale liplijnen
 • Horizontale halslijnen
 • Décolletélijnen/-rimpels

Before treatment

 

Before treatment

The doctor will explain the treatment options to you, as well as the intended result, the advantages, and the risks. You will also complete a medical questionnaire. Please fill in this questionnaire as accurately as possible. Your medical condition may influence the treatment process and the results. For example:

 • Certain medications that you are currently taking or have recently taken may enhance or reduce the effects of fillers.
 • If you had permanent fillers in the past, the risk of complications after a subsequent treatment will be higher, even if you opt for a product with a temporary effect.

You will also be asked to read and sign a consent form. Signing this form authorizes Kliniek aan de Maas to proceed with the filler treatment.


Aftercare

 

Aftercare

Please keep the following in mind after the procedure:

 • First two to three days: do not expose the injected area to heat sources, such as tanning beds and saunas, and avoid prolonged exposure to direct sunlight.
 • In the first two weeks no connective tissue massage or dental treatments.

Duration

 

Duration

Your face will be wiped with an antibacterial solution to prevent infections.The filler will then be injected using microscopic needles. The procedure itself takes 15-60 minutes.


Results

 

Results

The results of most fillers are visible immediately. The effects last six to twelve months, depending on the filler used and the injection location. Some other fillers last two to three years.


Safety

 

Safety

This treatment has been used for decades and has been proven to be safe when performed by a practitioner with the appropriate knowledge and experience.


Pain

 

Pain

Please keep in mind that the filler procedure can cause mild discomfort.


Tarieven
 • Treatment
  Price
  Description
 • Hyaluronzuur
  € 325,-
  0,55 mL
 • Hyaluronzuur
  € 425,-
  1 mL
 • Hyaluronzuur
  € 750,-
  2 mL
 • Hyaluronzuur
  € 1.075,-
  3 mL
 • Radiesse
  € 575,-
  1,5 mL
 • Radiesse
  € 875,-
  3 mL
 • Ellansé
  € 595,-
  1 mL
 • Ellansé
  € 1.090,-
  2 mL
 • Ellansé
  € 1.585,-
  3 mL

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 

Wat is een filler?

Een filler is een materiaal om nieuw volume te geven en om rimpels te verzachten. Door het injecteren ervan komt de huid plaatselijk meer op spanning te staan. Dit vermindert en verzacht rimpels en geeft volumeherstel. U behoudt uw eigen uitstraling, maar dan net wat frisser. Het gezicht krijgt natuurlijke contouren en oogt gladder. Er zijn talloze producten op de markt, Kliniek aan de Maas werkt alleen met producten goedgekeurd door de FDA (Food and Drug Administration in de VS), het strengste keurmerk op dit gebied.


Waar wordt een filler voor gebruikt?

Er zijn vele indicaties voor fillers. Ze worden gebruikt voor het natuurlijk opvullen van oppervlakkige en diepere rimpels in de huid, het vergroten of verstevigen van de lippen, het (terug) aanvullen van volume onder de ogen en het verbeteren van de gezichtscontouren. Fillers wordn gebruikt bij:

 • Voorhoofdscontour en -lijnen
 • Kraaienpootjes
 • Verlengde kraaienpootjes
 • Rokersrimpels rond de mond
 • Correctie van de neuscontour
 • Neuslippen-plooien
 • Volumeherstel oorlellen
 • Lipvolume
 • Lipcontour
 • Marionetteplooien/afhangende mondhoeken
 • Groeven en/of putjes in de kin
 • Horizontale liplijnen
 • Horizontale halslijnen
 • Décolleté


Welke fillers worden er gebruikt?

Kliniek aan de Maas gebruikt verschillende soorten fillers. Elke filler heeft eigen, specifieke kenmerken die hem geschikt maken voor bepaalde indicaties. Uw arts adviseert u graag over de voor u meest geschikte filler.


Wat is het resultaat?

De medewerkers van Kliniek aan de Maas werken uitsluitend met de beste producten en technieken. Zij worden voortdurend getraind om hun kennis en kunde op peil te houden. Dat verzekert u van een veilige behandeling.


Is een behandeling veilig?

De medewerkers van Kliniek aan de Maas werken uitsluitend met de beste producten en technieken. Zij worden voortdurend getraind om hun kennis en kunde op peil te houden. Dat verzekert u van een veilige behandeling.


Wat gaat vooraf aan een behandeling met fillers?

De arts zal u informeren over de behandelopties, het te verwachten effect, de voordelen en de risico’s. Er zal ook een medische vragenlijst met u worden ingevuld. Vul deze zo correct mogelijk in. Uw medische toestand kan de behandeling als ook de resultaten beïnvloeden, bijvoorbeeld:

 • Bepaalde medicatie die u neemt of recent genomen hebt kan de duurzaamheid van fillers versterken of verminderen.
 • Als u in het verleden injecties met permanente fillers heeft gehad, is de kans op complicaties na een volgende behandeling groter. Ook als u nu kiest voor een product met een tijdelijke werkzaamheid.

Er zal ook een formulier ‘Toestemming voor behandeling’ met u worden doorgenomen. Door dit formulier te ondertekenen geeft u toestemming aan de arts van Kliniek aan de Maas om u met een filler te behandelen.


Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

Het gezicht wordt gedesinfecteerd en de arts zal indien nodig met een gezichtspotlood aantekeningen maken in uw gezicht. Daarna worden de injecties geplaatst. Tijdens de behandeling houdt de arts u steeds op de hoogte. U kunt altijd tussentijds meekijken. Een behandeling duurt circa 15-30 minuten.


Waar moet u rekening mee houden na de behandeling?

Enkele zaken om u aan te houden na de behandeling:

 1. Eerste 2-3 dagen: Vermijd zonnebaden, gezichtsmassages, scrub, peelings, sauna of zonnebank.

Houd rekening met mogelijke bijwerkingen. Bijwerkingen zijn zwelling, pijn, jeuk, verkleuring en gevoeligheid op de plaats van de injectie. Dit is goed te camoufleren met make-up. Gebruik voor een optimale genezing de eerste dagen na de behandeling alleen minerale make-up, zoals Colorescience. Hoewel de bijwerkingen meestal mild zijn en van tijdelijke aard, is het toch zinvol om hier rekening mee te houden.   Voor uw welzijn en esthetisch welbevinden vindt er na 2-3 weken een controle-afspraak plaats of wordt er contact met u opgenomen om het resultaat van de behandeling te bespreken. Wij doen ons uiterste best om een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen. Mocht u desondanks niet tevreden zijn of last ervaren aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij willen dit graag van u horen en u zo nodig terugzien op het spreekuur om tot een oplossing te komen. Neem hiervoor contact met ons op.


Behoud ik mijn eigen natuurlijke uitstraling?

Ja, de artsen van Kliniek aan de Maas gaan voor een natuurlijk resultaat. U mag rekenen op een deskundig advies om de mooiste versie van uzelf naar boven te halen. Méér is tenslotte niet altijd béter.Others also viewed:
Impressions Kliniek aan de Maas

Keep up to date with Kliniek aan de Maas

    We respect your data, read more in our Privacy Policy.