Appointment
Bereikbaar op: +31 (0)43 20 50 100 Morgen vanaf: 09:00 bereikbaar
WhatsApp us
Free consultation
Verander taal

Huisregels

Onderstaande huisregels helpen ons om u optimale service en de beste behandelingen aan te bieden.

 

Gegevens up-to-date

Wilt u ervoor zorgen dat wij in het bezit zijn van uw actuele gegevens betreffende uw adres en (mobiele) telefoonnummers waarop u overdag te bereiken bent. Dat geldt ook voor uw e-mailadres zodat wij u bij het maken van uw afspraak een bevestigingsmail kunnen sturen of documenten kunnen sturen van de behandelingen die we gaan uitvoeren of hebben uitgevoerd. Houd u er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn als u uw juiste gegevens niet op tijd doorgeeft.
Vergeet ook niet ook aan ons door te geven als uw gezondheid veranderd is, of als u (andere) medicatie voorgeschreven heeft gekregen. Dan kunnen we daar rekening mee houden met uw behandeling en eventuele medicatie die wij voorschrijven.

 

 

Verwijzing
Wij proberen u de beste cosmetische zorg te geven binnen Kliniek aan de Maas, maar het kan zijn dat u in sommige gevallen toch beter af bent bij een specialist/collega. Wij zullen u dan doorverwijzen omdat wij vinden dat u de allerbeste zorg verdient.

 

Roken
Roken in en vóór de kliniek is verboden. Buiten aan de achterzijde van de kliniek is roken toegestaan. Dit rookbeleid geldt ook voor de elektrische sigaret.

 

 

Mobiele telefonie
We stellen het erg op prijs als u in de kliniek, wachtruimte en behandelkamers, geen gebruik maakt van uw mobiele telefoon. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk uw telefoon uit te schakelen of de ‘tril/stil’-functie in te schakelen.

 

 

Fotograferen en filmen
Medewerkers van de kliniek en andere aanwezigen mogen niet ongevraagd gefilmd of gefotografeerd worden. Om te mogen filmen/fotograferen moet van tevoren (schriftelijk) toestemming worden gevraagd. Bovendien dient iedereen die op de foto of film komt ook zijn/haar toestemming te geven. Ook het maken van geluidsopnamen en het opnemen van gesprekken met mobiele telefoons is niet toegestaan.

 

Cameratoezicht
Er is cameratoezicht in en om de kliniek.

 

Alcohol, drugs en wapens
Het gebruiken of het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs in de kliniek is niet toegestaan. Bezit van wapens en andere gevaarlijke voorwerpen is verboden.

 

Diefstal en vandalisme
Bij diefstal en/of vandalisme wordt er aangifte gedaan bij de politie. Daarbij wordt de pleger van het misdrijf aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de pleger.

 

Aansprakelijkheid
U wordt geacht zelf over uw eigendommen te waken. Kliniek aan de Maas is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van medewerkers, patiënten en bezoekers.

 

Aanwijzingen medewerkers en overtredingen
Aanwijzingen van medewerkers van Kliniek aan de Maas dienen opgevolgd te worden. Het overtreden van de regels of niet opvolgen van aanwijzingen, kan leiden tot een waarschuwing of toegangsontzegging van de kliniek.

 

Agressie, geweld en intimidatie
Agressie, geweld, intimidatie, belediging en discriminatie wordt in de kliniek niet getolereerd. Bij ongewenst gedrag worden direct maatregelen genomen, in het ergste geval kunnen patiënten of bezoekers die zich misdragen een kliniekverbod krijgen. Hierbij werken we nauw samen met politie en justitie. Bij incidenten beschikken medewerkers over speciale maatregelen en instructies om rechtstreeks in contact te treden met de politie. Als het nodig is, is deze zeer snel aanwezig. Als bewust gedragsregels overschreden worden kan Kliniek aan de Maas sancties opleggen aan de overtreder. Dit kan in de vorm van een waarschuwing (= gele kaart). In geval van herhaling van de overtreding of een ernstige overtreding kan de behandelovereenkomst opgezegd worden (= rode kaart) en krijgt de overtreder tevens een kliniekverbod. Incidenten worden gemeld en geregistreerd, dit laatste geldt ook voor gele en rode kaarten. Als er sprake is van een strafbaar feit, doen medewerkers aangifte bij de politie. Dankzij de nauwe samenwerking met politie en justitie krijgt de overtreder direct een proces-verbaal. In alle gevallen worden gemaakte kosten verhaald op de overtreder.

 

Tot slot
Verder vinden wij het belangrijk mensen te behandelen zoals wij zelf behandeld zouden willen worden. Wij hopen dat u dat ook zult doen. Als u nog vragen, opmerkingen of verbeterpunten heeft horen wij dat graag van u. Wij hopen op een lange en gezonde behandelrelatie met u.

Keep up to date with Kliniek aan de Maas

    We respect your data, read more in our Privacy Policy.