Afspraak maken
Bereikbaar op: +31 (0)43 20 50 100 Vanaf 09:00 bereikbaar
WhatsApp ons
Gratis consult
Change language

Privacy Policy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

 

Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: Kliniek aan de Maas
Website: http://www.kliniekaandemaas.com/
Inschrijfnummer KvK: 60948655
BTW-nummer: NL854130640B01

 

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)
– om uw voorkeuren te registreren.
– om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan.
– om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden.
– om u relevantie advertenties te kunnen tonen, na uw bezoek aan onze website.
– om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde advertenties ontvangt.
– om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.

 

E-mailadres
Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

 

Postadres
Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

 

Telefoonnummer
Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

 

Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:
De gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
– de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
– de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
– de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
– u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.
Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

 

Bijzondere persoonsgegevens
In het kader van het aanbieden van producten of diensten die u zouden kunnen interesseren, kunnen wij gegevens van personen die hun gegevens beschikbaar hebben gesteld doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, wanneer dit noodzakelijk is;
– voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
– voor de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
– voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren.
Als bovenstaande gronden niet van toepassing zijn, vragen wij uw toestemming voordat de gegevens met derden worden gedeeld.

 

Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

 

Veiligheid opslag van gegevens
Veiligheidscriteria
– Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
– Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

 

Toegang tot uw gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

 

Contact
Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:
– Op het volgende e-mailadres: welkom@kliniekaandemaas.com
– Op het volgende telefoonnummer: +31 (0)43 20 50 100
– Op het volgende adres: van Hasseltkade 20, 6211 CD Maastricht
Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Blijf op de hoogte van Kliniek aan de Maas

    Wij respecteren uw gegevens, lees meer in onze Privacy Policy.